Đội ngũ nhân viên

Lê Khắc Đạo

Lê Khắc Đạo

Phó Giám đốc

Nguyễn Thành Lực

Nguyễn Thành Lực

Phó Giám đốc

Hoàng Long

Hoàng Long

Phụ trách khoa - Khoa Cấp cứu

Lương Thị Hà

Lương Thị Hà

Điều dưỡng trưởng - Khoa Cấp cứu

Dương Viết Vĩnh Kiểu

Dương Viết Vĩnh Kiểu

Trưởng khoa - Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Phạm Minh Sáng

Phạm Minh Sáng

KTV Trưởng - Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Hoàng Thị Nguyên

Hoàng Thị Nguyên

Phụ trách khoa - Khoa Dinh dưỡng

Nguyễn Thị Nguyệt

Nguyễn Thị Nguyệt

Phụ trách khoa - Khoa Dược

Trần Mai Anh

Trần Mai Anh

Điều dưỡng trưởng - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc

Trần Văn Ngọc

Trần Văn Ngọc

Trưởng khoa - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Vũ Việt Thành

Vũ Việt Thành

Trưởng khoa - Khoa Ngoại thần kinh - Chấn thương chỉnh hình

Bùi Đăng Thế

Bùi Đăng Thế

Phó khoa - Khoa Ngoại thần kinh - Chấn thương chỉnh hình

Xin chào
close nav