Bảng giá viện phí và danh mục kĩ thuật

Sau đây là các quyết định liên quan tới việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại Bệnh viện II Lâm Đồng

Nghị quyết số 156/2019/NQ-HDND ngày 07/12/2019 của HDND tỉnh Lâm Đồng về việc "Quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT và mức giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế thực hiện tại các cơ sở Y tế công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý"

NQ-so-156-HDND-KCB

 

Thông Tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 về việc "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp."

TT13-2019-BYT 

Thông Tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 về việc "Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp." 

thong_tu_22_quy_dinh_gia_bhyt_thay_the_tt_39-13_1711202316 

Xin chào
close nav