BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG

Tổng quan

về Khoa Truyền nhiễm

Thực hiện theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Ban hành quy chế bệnh viện

Dịch vụ chính

  1. Thực hiện quy chế công tác khoa Nội.
  2. Một số công tác đặc thù của khoa Truyền nhiễm:
  3. Khoa phải bảo đảm các quy định về cách li, chống lây chéo, có buồng bệnh khép kín và có lối đi cho người bệnh vào khoa điều trị không đi qua các khoa khác;
  4. Có đủ các điều kiện và phương tiện khử khuẩn đối với người bệnh và người tiếp xúc;
  5. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, hội chẩn - khám chữa bệnh từ xa và chỉ đạo tuyến dưới và tham gia công tác phòng chống dịch tại cơ sở.
  6. Thực hiện các nhiệm vụ theo các hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế, Sở Y tế;
  7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc bệnh viện.
Xin chào
close nav