BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG

Tổng quan

về Khoa Nội Tim mạch - Lão khoa

Thực hiện theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Ban hành quy chế bệnh viện và Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Dịch vụ chính

  1. Khoa Nội Tim mạch - Lão khoa là khoa lâm sàng, thực hiện các phương pháp không phẫu thuật để chữa bệnh cho người bệnh có độ tuổi từ 80 tuổi trở lên và bệnh nhân tim mạch;
  2. Trong khám bệnh, chữa bệnh phải kết hợp chặt chẽ lâm sàng, các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng, thăm dò chức năng tim mạch và kết hợp với các chuyên khoa;
  3. Khoa Nội Tim mạch - Lão khoa là khoa trọng điểm, có liên quan đến nhiều chuyên khoa trong bệnh viện; khoa phải được bố trí ở trung tâm bệnh viện, thuận tiện cho công tác hồi sức cấp cứu người bệnh, làm các xét nghiệm cận lâm sàng và thăm dò chức năng tim mạch;
  4. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, hội chẩn - khám chữa bệnh từ xa và chỉ đạo tuyến dưới;
  5. Thực hiện các nhiệm vụ, chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành Tim mạch, Lão khoa theo các hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế, Sở Y tế;
  6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc bệnh viện.
Xin chào
close nav