BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG

Tổng quan

về Khoa phẫu thuật - Gây mê, hồi sức

Thực hiện theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Ban hành quy chế bệnh viện và Thông tư số 13/2012/TT-BYT ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn công tác gây mê - hồi sức Khoa Phẫu thuật- Gây mê hồi sức hình thành cùng sự hình thành của bệnh viện đa khoa khu vực Bảo Lộc sau năm 1975

Dịch vụ chính

  1. Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức là khoa lâm sàng, gồm hệ thống các buồng phẫu thuật để thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật cấp cứu theo kế hoạch;
  2. Có đủ phương tiện, dụng cụ phẫu thuật đồng bộ theo từng yêu cầu phẫu thuật và bảo đảm vô khuẩn;
  3. Thực hiện các nhiệm vụ theo các hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế, Sở Y tế;
  4. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, hội chẩn - khám chữa bệnh từ xa và chỉ đạo tuyến dưới;
  5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc bệnh viện.
Xin chào
close nav