Thông tin về BHXH

Quý vị vào link sau và làm theo hướng dẫn sau.

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx

 

HD-tra-cuu-BHYT 

Xin chào
close nav