Đoàn Thanh niên

 

Đ/C: TRẦN NGUYÊN ĐỨC BẢO - Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện II Lâm Đồng

Đ/C: BẾ THỊ HOÀI THANH - Phó Bí thư TT Đoàn cơ sở

Đ/C: NGUYỄN TIẾN NHỰT - Phó Bí thư Đoàn cơ sở

 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG (11 Người)

Xin chào
close nav