BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG

Tổng quan

về Khoa Nhi

Thực hiện theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Ban hành quy chế bệnh viện

Dịch vụ chính

  1. Thực hiện quy chế công tác khoa nội;
  2. Một số công tác đặc thù của khoa Nhi:
  3. Khoa Nhi là khoa lâm sàng điều trị các bệnh cho trẻ em dưới 15 tuổi;
  4. Khoa được bố trí theo đơn nguyên, thiết kế riêng phù hợp với sinh lý bệnh và tâm sinh lý của từng lứa tuổi;
  5. Có chế độ ăn thích hợp với bệnh lý và lứa tuổi của trẻ em.
  6. Thực hiện các nhiệm vụ theo các hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế, Sở Y tế;
  7. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, hội chẩn - khám chữa bệnh từ xa và chỉ đạo tuyến dưới;
  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc bệnh viện.
Xin chào
close nav