BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG

Tổng quan

về Khoa Ngoại thần kinh - Chấn thương chỉnh hình

Thực hiện theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Ban hành quy chế bệnh viện Khoa Ngoại TK CTCH được thành lập trên cơ sở tách từ khoa Ngoại Tổng Hợp từ ngày 01/11/2019 nằm ở vị trí dãy D, tầng 2

Dịch vụ chính

  1. Khoa Ngoại là khoa lâm sàng thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chủ yếu bằng các thủ thuật và phẫu thuật;
  2. Khoa Ngoại được bố trí liên hoàn, thuận tiện cho công tác phẫu thuật, chăm sóc và vận chuyển người bệnh;
  3. Các phương tiện và dụng cụ phẫu thuật phải đồng bộ, có chất lượng tốt;
  4. Bảo đảm yêu cầu vô khuẩn:
  5. Các dụng cụ phẫu thuật, thủ thuật;
  6. Mọi thành viên khi vào buồng phẫu thuật phải thực hiện quy định kỹ thuật vô khuẩn;
  7. Không di chuyển người, dụng cụ từ nơi hữu khuẩn tới nơi vô khuẩn.
  8. Thực hiện các nhiệm vụ theo các hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế, Sở Y tế;
  9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc bệnh viện.
Xin chào
close nav