BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG

Tổng quan

về Khoa Răng - Hàm - Mặt

Thực hiện theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Ban hành quy chế bệnh viện. Khoa Răng - Hàm - Mặt thực hiện Khám và điều trị bệnh lí răng hàm mặt

Dịch vụ chính

  1. Khoa Răng – Hàm – Mặt là khoa lâm sàng thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp nội khoa và ngoại khoa, gồm 2 bộ phận

-Ngoại trú: Khám và điều trị các bệnh răng miệng, chữa răng, nhổ răng, làm răng giả, điều trị một số bệnh vùng hàm mặt - Nội trú: Phẫu thuật hàm mặt.

Khoa Răng – Hàm – Mặt được bố trí liên hoàn, hợp lý thuận tiện cho công tác khám bệnh, chữa bệnh và vận chuyển người bệnh;

  1. Trang thiết bị y tế phải đồng bộ, đúng chuyên khoa theo phân hạng bệnh viện;
  2. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, hội chẩn - khám chữa bệnh từ xa và chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên khoa và tham gia tuyên truyền giáo dục sức khỏe, chăm sóc răng miệng cộng đồng;
  3. Thực hiện các nhiệm vụ theo các hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế, Sở Y tế;
  4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc bệnh viện.
Xin chào
close nav