BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG

Tổng quan

về Khoa Phụ sản

Thực hiện theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Ban hành quy chế bệnh viện. Thực hiện công tác Khám, chữa bệnh và tư vấn bệnh lý sản phụ khoa

Dịch vụ chính

  1. Khoa Phụ sản là khoa lâm sàng có nhiệm vụ đỡ đẻ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và khám bệnh, chữa bệnh phụ khoa;
  2. Khoa được bố trí liên hoàn, hợp lý để bảo đảm công tác chuyên môn;
  3. Trang thiết bị y tế phải đồng bộ, đúng chuyên khoa theo phân hạng bệnh viện;
  4. Chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên khoa và tham gia tuyên truyền bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, dân số kế hoạch hóa gia đình;
  5. Thực hiện các nhiệm vụ theo các hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế, Sở Y tế;
  6. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, hội chẩn - khám chữa bệnh từ xa và chỉ đạo tuyến dưới;
  7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc bệnh viện
Xin chào
close nav