BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG

Tổng quan

về Khoa Y học cổ truyền - Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Thực hiện theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Ban hành quy chế bệnh viện; Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng; Thông tư số 24/2021/TT-BYT, ngày 12 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của bộ trưởng bộ y tế quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng

Dịch vụ chính

 1. Khoa Y học cổ truyền thực hiện kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú và đông dược;
 2. Khoa Y học cổ truyền phối hợp với các khoa lâm sàng tiến hành nghiên cứu ứng dụng y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; Ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật về y học cổ truyền trong điều trị và nghiên cứu khoa học;
 3. Các bác sĩ, y sĩ y học cổ truyền phải biết sử dụng các kết quả cận lâm sàng của y học hiện đại để chẩn đoán và theo dõi điều trị;

- Các bác sĩ, y sĩ y học cổ truyền được sử dụng một số thiết bị kỹ thuật của y học hiện đại để chẩn đoán, điều trị kết hợp với các phương pháp của y học cổ truyền;

- Lương y ở khoa được khám bệnh, kê đơn, điều trị bằng y học cổ truyền và có trách nhiệm thực hiện đúng quy chế bệnh viện.

 1. Khoa Y học cổ truyền hướng về cộng đồng, chỉ đạo sử dụng những kiến thức thông thường về xoa bóp, day, ấn huyệt, tập luyện dưỡng sinh, sử dụng thuốc y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe ban đầu;
 2. Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng được bố trí ở nơi thuận tiện cho người tàn tật di chuyển và đi lại, có nhiệm vụ:
 3. Khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng cho người bị khiếm khuyết, giảm chức năng và tàn tật;
 4. Sản xuất và hướng dẫn sử dụng các dụng cụ trợ giúp, chỉnh hình, thay thế;
 5. Chỉ đạo về mặt kỹ thuật hoạt động phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.
 6. Phải có đầy đủ các dụng cụ cơ bản về vận động trị liệu và một số trang thiết bị về vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu để phục vụ cho điều trị và phục hồi chức năng;
 7. Thực hiện các nhiệm vụ theo các hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế, Sở Y tế;
 8. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, hội chẩn - khám chữa bệnh từ xa và chỉ đạo tuyến dưới;
 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc bệnh viện.
Xin chào
close nav