BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG

Tổng quan

về Khoa Sơ sinh

Thực hiện theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Ban hành quy chế bệnh viện và Quyết định số 1142/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu chuyên môn hướng dẫn tổ chức thực hiện đơn nguyên sơ sinh và góc sơ sinh tại các tuyến y tế Khoa được hình thành từ tháng 11/2005 trên nền tảng là đơn nguyên sơ sinh trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển đến tháng 07/2018 khoa đã chính thức tách ra thành khoa Sơ Sinh. Chức năng nhiệm vụ chính của khoa là chăm sóc điều trị, hồi sức cấp cứu trẻ sơ sinh đặc biệt là sơ sinh non tháng.

Dịch vụ chính

  1. Chăm sóc sơ sinh thiết yếu, hồi sức sơ sinh;
  2. Điều trị các bệnh lý sơ sinh theo Hướng dẫn Quốc gia;
  3. Chăm sóc điều trị các trường hợp sơ sinh bệnh lý từ tuyến dưới chuyển đến;
  4. Phối hợp Sản - Nhi chăm sóc trẻ sơ sinh môt cách toàn diện cả về tổ chức, nhân lực và nội dung chăm sóc, bao gồm cả mạng lưới sàng lọc trước sinh và sau sinh;
  5. Phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện tuyến trên, các cơ sở chuyên khoa để giải quyết các trường hợp sơ sinh có nhu cầu đặc biệt;
  6. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, hội chẩn - khám chữa bệnh từ xa và chỉ đạo tuyến dưới;
  7. Thực hiện các nội dung khác về chăm sóc sơ sinh theo quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế;
  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc bệnh viện

Trang thiết bị hiện có: - Máy thở, NCpap, lồng ấp, warmer, đèn chiếu vàng da, Morniter, bơm tiêm điện, máy truyền dịch.

Cơ sở vật chất: Khoa sơ sinh có 09 phòng trong đó 01 hồi sức sơ sinh gồm 06 giường 01 phòng bệnh cách ly 02 phòng chăm sóc trẻ non tháng 03 phòng yêu cầu 01 phòng bệnh hô hấp

Xin chào
close nav