BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG

Tổng quan

về Khoa Xét nghiệm - Giải phẫu bệnh

Thực hiện theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Ban hành quy chế bệnh viện và Thông tư số 49/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh.

Khoa xét nghiệm- Bệnh viện II Lâm Đồng được thành lập và đưa vào hoạt động từ những ngày đầu thành lập, đồng hành cùng với sự phát triển của Bệnh viện, Khoa đã nổ lực, từng bước hoàn thiện mỗi ngày.

Nhiệm vụ chính

Khoa xét nghiệm là khoa có chức năng thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm về huyết học, sinh hoá, miễn dịch, vi sinh ...phục vụ cho việc chẩn đoán , xác định nguyên nhân gây bệnh , theo dõi tiến triển của bệnh nhân trong quá trình điều trị cũng như khách hàng đến khám tại Bệnh viện - Đảm bảo an toàn cho các thành viên trong khoa và môi trường xung quanh - Thực hiện quản lý trang thiết bị y tế theo đúng quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế trong quy chế do Bộ y tế ban hành. - Đào tạo cán bộ và chỉ đạo tuyến cho tuyến dưới theo sự phân công - Thực hiện, phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học

  1. Khoa Xét nghiệm là cơ sở thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm về huyết học, hóa sinh, vi sinh, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị; Phải bảo đảm an toàn cho các thành viên trong khoa và môi trường xung quanh; Việc quản lý trang thiết bị theo đúng quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế;
  2. Bộ phận Giải phẫu bệnh (thuốc khoa Xét nghiệm) là cơ sở làm các xét nghiệm sinh thiết, tế bào học, khám nghiệm tử thi và siêu cấu trúc; Cơ sở hạ tầng của khoa phải thông thoáng, đủ ánh sáng, đủ nước sạch, có cống ngầm thoát nước thải qua hệ thống xử lý của bệnh viện;
  3. Thực hiện các nhiệm vụ theo các hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế, Sở Y tế;
  4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc bệnh viện.
Xin chào
close nav