BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG

Tổng quan

về Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Thực hiện theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Ban hành quy chế bệnh viện. Khoa Chẩn đoán hình ảnh thực hiện nhiệm vụ Chẩn đoán hình ảnh bằng X Quang, Siêu âm, chụp CT,..

Dịch vụ chính

  1. Khoa Chẩn đoán hình ảnh là cơ sở thực hiện các kỹ thuật tạo ảnh y học để chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị bằng các thiết bị X-quang, siêu âm, cộng hưởng từ…
  2. Cơ sở hạ tầng của khoa phải bảo đảm tuyệt đối an toàn và kiểm soát bức xạ.
  3. Việc quản lý các thiết bị của khoa phải chặt chẽ, theo đúng quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế; việc sử dụng thiết bị phải đạt hiệu quả kinh tế cao.
  4. Trước khi sử dụng thiết bị mới, người vận hành phải được đào tạo.
  5. Thực hiện các nhiệm vụ theo các hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế, Sở Y tế.
  6. Tham gia công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, hội chẩn khám chữa bệnh từ xa.
  7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc bệnh viện.
Xin chào
close nav