BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG

Tổng quan

về Khoa Nội tổng quát

Thực hiện theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Ban hành quy chế bệnh viện và Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Dịch vụ chính

  1. Khoa Nội là khoa lâm sàng, thực hiện các phương pháp không phẫu thuật để chữa bệnh;
  2. Trong khám bệnh, chữa bệnh phải kết hợp chặt chẽ lâm sàng, các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa;
  3. Khoa Nội là khoa trọng điểm, có liên quan đến nhiều chuyên khoa trong bệnh viện; Khoa phải được bố trí ở trung tâm bệnh viện, thuận tiện cho công tác hồi sức cấp cứu người bệnh, làm các xét nghiệm cận lâm sàng;
  4. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới;
  5. Thực hiện các nhiệm vụ theo các hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế, Sở Y tế;
  6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc bệnh viện,
Xin chào
close nav