Trần Mai Anh

Điều dưỡng trưởng - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc

  • Cử nhân Điều dưỡng Trình độ chuyên môn:

    Cử nhân Điều dưỡng

Tốt nghiệp Đại học y Dược TP Hồ Chí Minh

Xin chào
close nav