Hoàng Thị Nguyên

Phụ trách khoa - Khoa Dinh dưỡng

  • Bác sĩ đa khoa Trình độ chuyên môn:

    Bác sĩ đa khoa

  • 2019-2020 : Bác sĩ khoa Nội tổng quátTừ 2021 tới nay: Phụ trách khoa Dinh dưỡng - Tiết chế Quá trình công tác:

    2019-2020 : Bác sĩ khoa Nội tổng quát
    Từ 2021 tới nay: Phụ trách khoa Dinh dưỡng - Tiết chế

Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa năm 2019.

Xin chào
close nav