Trần Văn Ngọc

Trưởng khoa - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

  • Chuyên khoa I YTCC Trình độ chuyên môn:

    Chuyên khoa I YTCC

  • 6 năm công tác trong ngành kiểm soát nhiễm khuẩn Quá trình công tác:

    6 năm công tác trong ngành kiểm soát nhiễm khuẩn

Sinh năm 1990.

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm
Giải khuyến khích cuộc thi tìm hiểu về qlct Bộ Y tế

Xin chào
close nav