Dương Viết Vĩnh Kiểu

Trưởng khoa - Khoa Chẩn đoán hình ảnh

  • BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I Trình độ chuyên môn:

    BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I

  • THÂM NIÊN CÔNG TÁC 27 NĂM Công tác:

    THÂM NIÊN CÔNG TÁC 27 NĂM

BÁC SĨ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Xin chào
close nav