Hoàng Long

Phụ trách khoa - Khoa Cấp cứu

  • Bác sỹ CKI Trình độ chuyên môn:

    Bác sỹ CKI

  • 13 năm công tác tại Hệ nội - Bệnh viện II Lâm Đồng Quá trình công tác:

    13 năm công tác tại Hệ nội - Bệnh viện II Lâm Đồng

Chuyên khoa I hồi sức cấp cứu

Xin chào
close nav