Nguyễn Thành Lực

Phó Giám đốc

 • Bác sỹ chuyên khoa II Ngoại Tổng quát  Trình độ chuyên môn:

  Bác sỹ chuyên khoa II Ngoại Tổng quát 

 • Bác sỹ công tác trong chuyên ngành ngoại khoa hơn 20 năm  Quá trình công tác:

  Bác sỹ công tác trong chuyên ngành ngoại khoa hơn 20 năm 

 • Tốt nghiệp Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 1999.
 • Học chuyên khoa sơ bộ Ngoại sản tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định thành phố Hồ Chí Minh năm 2002.
 • Tốt nghiệp chuyên khoa cấp I Ngoại tổng quát Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007
 • Tốt nghiệp chuyên khoa cấp II Ngoại tổng quát Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 2014
 • Công tác tại Trung tâm y tế Huyện Đức Trọng từ 4/2000 đến 6/2022.
 • Công tác tại Bệnh viện II Lâm Đồng từ 1/7/2022
Xin chào
close nav