Nguyễn Thị Nguyệt

Phụ trách khoa - Khoa Dược

  • Chuyên khoa I Trình độ chuyên môn:

    Chuyên khoa I

  • 2011-2012: Công tác tại bộ phẩn nghiên cứu phát triển sản phẩm của công ty dược.2012-2013: Tham gia giảng dạy tại trường trung cấp dược.2013-nay: công tác tại khoa Dược bệnh viện II Lâm Đồng với các nhiệm vụ: dược lâm sàng, dược chính, đấu thầu. Quá trình công tác:

    2011-2012: Công tác tại bộ phẩn nghiên cứu phát triển sản phẩm của công ty dược.
    2012-2013: Tham gia giảng dạy tại trường trung cấp dược.
    2013-nay: công tác tại khoa Dược bệnh viện II Lâm Đồng với các nhiệm vụ: dược lâm sàng, dược chính, đấu thầu.

Tốt nghiệp dược sĩ đại học năm 2011, trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh.
Tốt nghiệp chuyên khoa I năm 2020, trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh.
Có 09 năm công tác tại khoa Dược bệnh viện II Lâm Đồng.

Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học:
- Năm 2016: Khảo sát ABC/VEN tại bệnh viện II Lâm Đồng
- Năm 2017: Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh ngoại trú tại bệnh viện II Lâm Đồng
- Năm 2021: Khảo sát các vấn đề liên quan đến sử dụng kháng sinh tại khoa nội tổng hợp bệnh viện II Lâm Đồng

Năm 2016: giấy khen Sở Y tế Lâm Đồng, hoàn thành tốt nhiệm vụ
Năm 2021: giấy khen Sở Y tế Lâm Đồng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Xin chào
close nav