Bùi Đăng Thế

Phó khoa - Khoa Ngoại thần kinh - Chấn thương chỉnh hình

  • Chuyên khoa I Ngoại Thần kinh Trình độ chuyên môn:

    Chuyên khoa I Ngoại Thần kinh

  • Công tác tại khoa ngoại Bệnh viện II Lâm Đồng từ năm 1994 dến nay. Hiện tại đang công tác tại khoa ngoại Thần kinh-CTCH Bệnh viện II Lâm Đồng Quá trình công tác:

    Công tác tại khoa ngoại Bệnh viện II Lâm Đồng từ năm 1994 dến nay. Hiện tại đang công tác tại khoa ngoại Thần kinh-CTCH Bệnh viện II Lâm Đồng

Bác sĩ tốt nghiêp Y khoa Huế năm 1990.

Tốt nghiệp chuyên khoa sơ bộ Phẫu thuật tạo hình tại ĐH Y Hà Nội năm 1991-1992.

Tốt nghiệp chuyên khoa I Ngoại Thần kinh ĐH Y Dược TP HCM khóa 1999-2001. 

Chứng chỉ hành nghề Ngoại khoa
Chứng chỉ hành nghề Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ
Hiện đang làm chuyên khoa Ngoại Thần kinh

Xin chào
close nav