Vũ Việt Thành

Trưởng khoa - Khoa Ngoại thần kinh - Chấn thương chỉnh hình

  • CHUYÊN KHOA II CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH Trình độ chuyên môn:

    CHUYÊN KHOA II CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

  • Bs Vũ Việt Thành có 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại khoa. Là Bs chuyên khoa II Chấn thương chỉnh hình.Từ khi thành lập khoa Ngoại TK CTCH đảm nhiệm chức vụ Trưởng khoa Quá trình công tác:

    Bs Vũ Việt Thành có 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại khoa. Là Bs chuyên khoa II Chấn thương chỉnh hình.Từ khi thành lập khoa Ngoại TK CTCH đảm nhiệm chức vụ Trưởng khoa

BS Vũ Việt Thành sinh ngày 27/07/1978

Xin chào
close nav