Lương Thị Hà

Điều dưỡng trưởng - Khoa Cấp cứu

  • CNĐD Trình độ chuyên môn:

    CNĐD

  • Công tác tại bệnh viện 10 năm Công tác:

    Công tác tại bệnh viện 10 năm

Nhân viên phòng điều dường từ 11/2012 đến tháng 3/2019.

Từ tháng 4/2019 đến 4 năm 2022 điều dưỡng trưởng khoa Tai mũi họng.

Từ tháng 5/2022 đến nay điều dưỡng trưởng khoa Cấp cứu 

Chứng chỉ quản lý điều dưỡng

Giấy khen sở y tế, giấy khen công đoàn ngành y tế, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

Xin chào
close nav