Khoa Ngoại thần kinh - Chấn thương chỉnh hình

Bùi Đăng Thế

Bùi Đăng Thế

Phó khoa - Khoa Ngoại thần kinh - Chấn thương chỉnh hình

Lê Thị Lệ Thu

Lê Thị Lệ Thu

Điều dưỡng trưởng - Khoa Ngoại thần kinh - Chấn thương chỉnh hình

Vũ Việt Thành

Vũ Việt Thành

Trưởng khoa - Khoa Ngoại thần kinh - Chấn thương chỉnh hình

Các dịch vụ

tại bệnh viện II lâm đồng

Xin chào
close nav