Lê Thị Lệ Thu

Điều dưỡng trưởng - Khoa Ngoại thần kinh - Chấn thương chỉnh hình

  • Cử nhân điều dưỡng Trình độ chuyên môn:

    Cử nhân điều dưỡng

  • 11 năm làm điều dưỡng viên tại khoa Nhi03 năm làm điều dưỡng trưởng khoa Ngoại Tổng hợp03 năm làm điều dưỡng trưởng khoa Ngoại TK - CTCH Quá trình công tác:

    11 năm làm điều dưỡng viên tại khoa Nhi
    03 năm làm điều dưỡng trưởng khoa Ngoại Tổng hợp
    03 năm làm điều dưỡng trưởng khoa Ngoại TK - CTCH

Sinh ngày 14-06-1983.Đã lập gia đình và có 02 con.

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2014
Giấy khen Sở y tế năm 2019

Xin chào
close nav