Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Dương Viết Vĩnh Kiểu

Dương Viết Vĩnh Kiểu

Trưởng khoa - Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Phạm Minh Sáng

Phạm Minh Sáng

KTV Trưởng - Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Các dịch vụ

tại bệnh viện II lâm đồng

Xin chào
close nav