Khoa Cấp cứu

Hoàng Long

Hoàng Long

Phụ trách khoa - Khoa Cấp cứu

Lương Thị Hà

Lương Thị Hà

Điều dưỡng trưởng - Khoa Cấp cứu

Các dịch vụ

tại bệnh viện II lâm đồng

Xin chào
close nav