Khoa Răng Hàm Mặt

Nguyễn Thanh Nghĩa

Nguyễn Thanh Nghĩa

Phụ trách khoa - Khoa Răng Hàm Mặt

Phạm Thị Huệ

Phạm Thị Huệ

Điều dưỡng trưởng - Khoa Răng Hàm Mặt

Các dịch vụ

tại bệnh viện II lâm đồng

Xin chào
close nav