Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức

Bùi Mạnh Quyết

Bùi Mạnh Quyết

Trưởng khoa - Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức

Nguyễn Thành Minh

Nguyễn Thành Minh

KTV Trưởng - Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức

Các dịch vụ

tại bệnh viện II lâm đồng

Xin chào
close nav