Bùi Mạnh Quyết

Trưởng khoa - Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức

  • Chuyên Khoa 1 Trình độ chuyên môn:

    Chuyên Khoa 1

  • Bác sĩ đa khoa Đại Học Tây Nguyên niên khóa 2006- 2012Chuyên khoa 1 chuyên ngành Gây mê hồi sức- Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh niên khóa 2017- 2019 Công tác:

    Bác sĩ đa khoa Đại Học Tây Nguyên niên khóa 2006- 2012
    Chuyên khoa 1 chuyên ngành Gây mê hồi sức- Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh niên khóa 2017- 2019

Sinh ngày 25/02/1987

Xin chào
close nav