Nguyễn Thành Minh

KTV Trưởng - Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức

  • Cử nhân gây mê hồi sức Trình độ chuyên môn:

    Cử nhân gây mê hồi sức

  • Công tác tại khoa GMHS từ  năm 1997 đến nay. Quá trình công tác:

    Công tác tại khoa GMHS từ  năm 1997 đến nay.

Học KTV gây mê hồi sức tại Trường kỹ thuật Y Tế TW2 Đà nẵng, học Cử nhân gây mê hồi sức tại trường Đại học Y Dược Huế

Xin chào
close nav