Khoa Lọc máu

Lại Thị Thu Thuỷ

Lại Thị Thu Thuỷ

Điều dưỡng trưởng - Khoa Lọc máu

Moul Thoàn

Moul Thoàn

Trưởng khoa - Khoa Lọc máu

Các dịch vụ

tại bệnh viện II lâm đồng

Xin chào
close nav