Lại Thị Thu Thuỷ

Điều dưỡng trưởng - Khoa Lọc máu

  • #N/A Trình độ chuyên môn:

    #N/A

  • #N/A Quá trình công tác:

    #N/A

Đang cập nhật
Xin chào
close nav