Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc

Trần Mai Anh

Trần Mai Anh

Điều dưỡng trưởng - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc

Võ Minh

Võ Minh

Phụ trách khoa - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc

Các dịch vụ

tại bệnh viện II lâm đồng

Xin chào
close nav