Khoa Dược

Nguyễn Thị Mỹ Thanh

Nguyễn Thị Mỹ Thanh

Kỹ thuật viên trưởng - Khoa Dược

Nguyễn Thị Nguyệt

Nguyễn Thị Nguyệt

Phụ trách khoa - Khoa Dược

Các dịch vụ

tại bệnh viện II lâm đồng

Xin chào
close nav