BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG
23/09/2022

Thông điệp 2K (Khẩu trang - Khử khuẩn) + Vắc xin + Thuốc + Điều trị + Công nghệ + Ý thức người dân và các biện pháp khác để phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Chia sẻ:
  • facebook
Thông điệp 2K (Khẩu trang - Khử khuẩn) + Vắc xin + Thuốc + Điều trị + Công nghệ + Ý thức người dân
và các biện pháp khác để phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

  • viewed icon 87 Lượt xem

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận:
Xin chào
close nav