BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG
07/12/2022

1360 - Kế hoạch truyền thông ngày Thế giới phòng, chống AIDS và tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV.AIDS ngày 01.12 và tháng 12 năm 2022

Chia sẻ:
  • facebook

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện phòng chống HIV/AIDS, giúp người dân thấy rõ tác hại to lớn của HIV/AIDS gây ra, từ đó chủ động phòng, chống HIV/AIDS;

- Kêu gọi sự quan tâm từ cộng đồng, xã hội trong việc chăm sóc người nhiễm HIV, tránh phân biệt, kỳ thị, đưa họ tái hòa nhập vào cộng đồng; tăng cường giám sát nhằm phát hiện người trong nhóm có nguy cơ cao nhiễm HIV;

- Đẩy mạnh công tác tư vấn, kết hợp chặt chẽ công tác phòng chống AIDS, lao và các bệnh lây truyền qua đường tình dục;

- Tăng cường dự phòng HIV lây truyền từ mẹ sang con.


  • viewed icon 100 Lượt xem

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận:
Xin chào
close nav