Khoa Phụ sản

Nguyễn Thị Hồng Loan

Nguyễn Thị Hồng Loan

Hộ sinh trưởng - Khoa Phụ sản

Nguyễn Văn Thảo

Nguyễn Văn Thảo

Phó khoa - Khoa Phụ sản

Phạm Quang Vinh

Phạm Quang Vinh

Phụ trách khoa - Khoa Phụ sản

Các dịch vụ

tại bệnh viện II lâm đồng

Xin chào
close nav