Nguyễn Thị Hồng Loan

Hộ sinh trưởng - Khoa Phụ sản

  • Cử nhân hộ sinh Trình độ chuyên môn:

    Cử nhân hộ sinh

  • Có 20 năm công tác trong nghành y. Tập trung khi làm việc, luôn học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn để chăm sóc, phục vụ người bệnh được tốt hơn.  Quá trình công tác:

    Có 20 năm công tác trong nghành y. Tập trung khi làm việc, luôn học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn để chăm sóc, phục vụ người bệnh được tốt hơn. 

Sinh ra và lớn lên và học tại xã Lộc Nga, Tp. Bảo Lộc.

1997 học tại trường Đại Học Y Dược Tp. HCM và làm việc tại Tp.HCM.

9/2016 về công tác tại Khoa Phụ Sản, Bệnh Viện II Lâm đồng cho đến nay.

Xin chào
close nav