Phòng Kế hoạch tổng hợp

Nguyễn Ngọc Thanh

Nguyễn Ngọc Thanh

Trưởng phòng - Phòng Kế hoạch tổng hợp

Phạm Nhật Quang

Phạm Nhật Quang

Phó phòng - Phòng Kế hoạch tổng hợp

Các dịch vụ

tại bệnh viện II lâm đồng

Xin chào
close nav