Phạm Nhật Quang

Phó phòng - Phòng Kế hoạch tổng hợp

  • Bác sỹ Trình độ chuyên môn:

    Bác sỹ

Sinh năm 1993

Xin chào
close nav