Khoa Xét nghiệm

Lê Thị Nhị

Lê Thị Nhị

Phụ trách khoa - Khoa Xét nghiệm

Trần Thanh Trúc

Trần Thanh Trúc

KTV trưởng - Khoa Xét nghiệm

Các dịch vụ

tại bệnh viện II lâm đồng

Xin chào
close nav