Trần Thanh Trúc

KTV trưởng - Khoa Xét nghiệm

  • #N/A Trình độ chuyên môn:

    #N/A

  • #N/A Quá trình công tác:

    #N/A

Đang cập nhật
Xin chào
close nav