Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Trần Thị Nhung

Trần Thị Nhung

Điều dưỡng trưởng - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Trần Văn Ngọc

Trần Văn Ngọc

Trưởng khoa - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Các dịch vụ

tại bệnh viện II lâm đồng

Xin chào
close nav