BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG
14/02/2023

ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 – 03/02/2023)

Chia sẻ:
  • facebook
???? ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 – 03/02/2023) ????????
Trong 93 năm qua (1930-2023) dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước đã đi qua mọi chặng đường gian khổ để bảo vệ và xây dựng vững chắc Tổ quốc, đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.
Có thể nói rằng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng Sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Tự hào về Đảng quang vinh, về chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo Nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng.
Ngày 03/02/2022 Đảng ủy Bệnh viện II Lâm Đồng đã Tổ chức buổi lễ Kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023) Kết hợp Khen thưởng những tổ chức, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và biểu dương gương điển hình tiên tiến 2022.
 
Buổi lễ đã diễn ra trong không khí vô cùng trang trọng với sự tham gia của hơn 100 Đảng viên;
Nhằm ghi nhận những đóng góp trong năm 2022, Đảng ủy đã khen thưởng đối với: 1 tập thể; 10 cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và biểu dương khen thưởng 1 tập thể và 2 cá nhân trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022.
Bên cạnh đó Đảng ủy đã tiếp thu, ghi nhận những đóng góp, ý kiến, các giải pháp của Đảng viên về nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Bệnh viện II Lâm Đồng năm 2023./.
  • viewed icon 102 Lượt xem

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận:
Xin chào
close nav