Khoa Truyền nhiễm

Bùi Phương Thảo

Bùi Phương Thảo

Điều dưỡng trưởng - Khoa Truyền nhiễm

Nguyễn Tất An

Nguyễn Tất An

Phụ trách khoa - Khoa Truyền nhiễm

Các dịch vụ

tại bệnh viện II lâm đồng

Xin chào
close nav