Khoa Nội tổng quát

Cao Thị Thanh Vân

Cao Thị Thanh Vân

Điều dưỡng trưởng - Khoa Nội tổng quát

Lê Khắc Đạo

Lê Khắc Đạo

Phó Giám đốc

Nguyễn Thị Tuyết Anh

Nguyễn Thị Tuyết Anh

Phó khoa - Khoa Nội tổng quát

Các dịch vụ

tại bệnh viện II lâm đồng

Xin chào
close nav